REGELS

Algemene voorwaarden

Elke leerling verplicht zich te houden aan de regels van de dansschool.

 1. Inschrijving vindt plaats door middel van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier.
 2. Bij leerlingen onder de 18 jaar is toestemming van ouder/voogd verplicht.
 3. De contributie, ook in termijnen, dienen altijd vooruit te worden voldaan. Restitutie is nimmer mogelijk.
 4. Indien niet alle lessen worden gevolgd, of het dansseizoen wordt voortijdig afgebroken is het de leerling, ouders/voogd bekend dat het volledige lesgeld verschuldigd blijft en ook geen restitutie zal plaats vinden.
 5. Lydia's Dance Center kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het zoek raken van eigendommen, opgelopen blessures of andere ongevallen, opgelopen tijdens de lessen.
 6. Tijdens schoolvakanties en feestdagen zijn er geen lessen.
 7. Gemiste lessen kunnen na overleg worden ingehaald.
 8. Het lesrooster wordt door de dansschool vastgesteld. Wijzingen voorbehouden.
 9. Bij ziekte of afwezigheid van een docent wordt er voor vervanging gezorgd. Als dit niet mogelijk is behoudt de studio het recht de les af te lassen.
 10. Met inschrijving geeft de leerling/ouders/voogd Lydia's Dance Center toestemming om gemaakte foto's en opnames, die worden gemaakt van de lessen en optredens, te gebruiken voor promotiedoeleinde op de website en social media kanalen.
 11. Lydia's Dance Center is niet aansprakelijk bij verlies of diefstal van uw eigendommen.

Betaling van lesgeld

 1. Betaling dient u zelf over te maken voor 1 oktober. Indien u in twee termijnen wenst te betalen, dan dient de eerste termijn betaling voor 1 oktober te zijn voldaan. En de tweede termijn betaling voor 1 februari te zijn voldaan.
 2. Het lesgeld dient overgemaakt te worden op bankrekeingnummer NL87INGB0005931653 t.n.v. Lydia's Dance Center. Daarbij vermelding van de naam van de leerling.
 3. Contante betaling: Kiest u voor een contante betaling dan moet het bedrag bij aanvang van de eerste les betaald worden.
 4. Bij te late betaling krijgt u een herinnering, daarbij zal € 10,- administratiekosten in rekening worden gebracht. Bij een tweede herinnering zal € 15,- administratiekosten in rekening worden gebracht. Indien de betaling na 2 herinneringen niet aan ons is overgemaakt, wordt de betaling overgedragen aan een incassobureau. Bijkomende kosten zijn voor uw rekening.
 5. Nota's worden niet gestuurd.

Opzegging

 1. De leerling schrijft zich in voor minimaal 1 dansseizoen. Daarna wordt dit stilzwijgend verlengd tot wederopzegging. Uitschrijving voor het volgend seizoen kan door voor 1 juni een mail te sturen naar info@lydiasdancecenter.nl

Gedragsregels in en om de danslessen

 1. Voor elke leerling/ouder/verzorger die zich in de dansschool van Lydia's Dance Center bevindt, is het uitdrukkelijk verboden overlast te bezorgen.
 2. Leerlingen die de lessen verstoren door ongepast gedrag, worden gewaarschuwd. Indien nodig worden ook de ouders op de hoogte gesteld. Bij aanhoudend ongepast gedrag, kan dit leiden tot verwijdering van de dansstudio. Verwijdering uit de dansstudio geeft geen recht op restitutie van het lesgeld
 3. Wij willen u vragen, het aan ons door te geven indien een leerling niet bij de les aanwezig kan zijn. Dit kan via de mail (info@lydiasdancecenter.nl) of via een sms of app bericht naar 06 - 50530313
 4. Bij aanwezigheid van 4 of minder deelnemers, zal de docent beslissen of de les door gaat die dag.
 5. Wees op tijd in de les, dit voorkomt blessures en ergernissen van medeleerlingen.
 6. Laat (jonge) kinderen naar de wc gaan voor de les.
 7. De danszaal, hal en kleedkamer dienen netjes achter gelaten te worden. Alle afval graag in de prullenbak.
 8. Tijdens de danslessen is het verboden om kauwgom te kauwen, met los haar te dansen en sieraden te dragen.
 9. De danszaal niet betreden met straatschoenen of schoenen die strepen achter laten. Het is handig zwarte dansschoenen aan te schaffen. Deze zijn namelijk voor alle kinderen vanaf 6 jaar verplicht tijdens de eindshow en andere optredens.
 10. Mobiele telefoon in de mand en dient uit te staan.
 11. Kleding draag je volgens de kledingvoorschriften.
 12. Deelname aan de lessen is voor eigen risico.
 13. Het is niet toegestaan binnen in de dansruimtes te eten en te drinken, behalve uit bijvoorbeeld een bidon of hersluitbaar flesje.

 

Selectieleerlingen

 1. Je beschikt over de kledingvoorschriften en hebt dit altijd in orde tijdens de les.
 2. Dans je in selectielessen mis je niet meer dan 4 lessen per dansseizoen.
 3. Deelname aan de door ons georganiseerde optredens is voor leerlingen van de selectielessen verplicht. Mocht je toch een optreden moeten missen, dan is het mogelijk dat je één of meerdere optredens daarna ook niet mee kunt wegens aanpassing van de choreografie.
 4. Bij te weinig motivatie, het missen van te veel lessen of niveaustagnering kunnen wij, na een waarschuwing en contact met de ouders, besluiten om de leerling niet meer deel te laten nemen aan de desbetreffende selectiegroep.
 5. Wij willen onze selectieleerlingen vragen op te zeggen vóór 1 juni wanneer zij volgend cursusjaar niet meer willen deelnemen aan de selectielessen, zodat wij hier rekening mee kunnen houden bij de team-indeling voor het volgende cursusjaar.