lydia's dance center

Algemene
Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Elke leerling verplicht zich te houden aan de regels van de dansschool.

 1. Inschrijving vindt plaats door middel van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier.
 2. Bij leerlingen onder de 18 jaar is toestemming van ouder/voogd verplicht.
 3. De contributie, ook in termijnen, dienen altijd vooruit te worden voldaan. Restitutie is nimmer mogelijk.
 4. Indien niet alle lessen worden gevolgd, of het dansseizoen wordt voortijdig afgebroken is het de leerling, ouders/voogd bekend dat het volledige lesgeld verschuldigd blijft en ook geen restitutie zal plaats vinden.
 5. Lydia’s Dance Center kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het zoek raken van eigendommen, opgelopen blessures of andere ongevallen, opgelopen tijdens de lessen.
 6. Tijdens schoolvakanties en feestdagen zijn er geen lessen.
 7. Gemiste lessen kunnen na overleg worden ingehaald.
 8. Het lesrooster wordt door de dansschool vastgesteld. Wijzingen voorbehouden.
 9. Bij ziekte of afwezigheid van een docent wordt er voor vervanging gezorgd. Als dit niet mogelijk is behoudt de studio het recht de les af te lassen.
 10. Met inschrijving geeft de leerling/ouders/voogd Lydia’s Dance Center toestemming om gemaakte foto’s en opnames, die worden gemaakt van de lessen en optredens, te gebruiken voor promotiedoeleinde op de website en social media kanalen.
 11. Lydia’s Dance Center is niet aansprakelijk bij verlies of diefstal van uw eigendommen.


Betaling van het lesgeld

 1. Betaling dient u zelf over te maken voor 1 oktober. Indien u in twee termijnen wenst te betalen, dan dient de eerste termijn betaling voor 1 oktober te zijn voldaan. En de tweede termijn betaling voor 1 februari te zijn voldaan.
 2. Het lesgeld dient overgemaakt te worden op bankrekeingnummer NL87INGB0005931653 t.n.v. Lydia’s Dance Center. Daarbij vermelding van de naam van de leerling.
 3. Contante betaling: Kiest u voor een contante betaling dan moet het bedrag bij aanvang van de eerste les betaald worden.
 4. Bij te late betaling krijgt u een herinnering, daarbij zal € 10,- administratiekosten in rekening worden gebracht. Bij een tweede herinnering zal € 15,- administratiekosten in rekening worden gebracht. Indien de betaling na 2 herinneringen niet aan ons is overgemaakt, wordt de betaling overgedragen aan een incassobureau. Bijkomende kosten zijn voor uw rekening.
 5. Nota’s worden niet gestuurd.


Opzegging

 1. De leerling schrijft zich in voor minimaal 1 dansseizoen. Daarna wordt dit stilzwijgend verlengd tot wederopzegging. Uitschrijving voor het volgend seizoen kan door voor 1 juni een mail te sturen naar info@lydiasdancecenter.nl